Martin Sládek

Reference v obrázcích

Java Developer of regulatory reporting software at Commerzbank AG.

Softwarový vývojář nástrojů pro správu sítí v CA Technologies.

Softwarový vývojář webových portálů Seznam.cz

Certifikát Cisco CCNA 4

Vývojář IS na Západočeské univerzitě v Plzni

Absolvent Fakulty aplikovaných věd

©2019 Martin Sladek