Martin Sládek

Reference v obrázcích

Java programátor aplikací pro klasifikaci úvěrů v S&P Global / Standard & Poor's

Java programátor softwaru pro řízení kreditových rizik v Barclays Capital

Java vývojář software pro reporting regulátorům v Commerzbank AG.

Softwarový vývojář nástrojů pro správu sítí v CA Technologies.

Softwarový vývojář webových portálů Seznam.cz

Certifikát Cisco CCNA 4

Vývojář Informačního Systému na Západočeské univerzitě v Plzni

Absolvent Fakulty aplikovaných věd (Ing.)


©2024 Martin Sladek