Martin Sládek

Vývoj software

Banking, software houses, top web portal, insurance, startup

Java

Java 6, 7, 8, Spring, JPA, Hibernate

Webové služby

JAX-WS, JAX-RS, SOAP, REST, SOAP-UI, Microservices

Applikační servery

Tomcat, JBoss, WildFly, GlassFish, Jetty

Integrace

IBM MQ, Rabbit MQ, Active MQ, JMS, OpenAdaptors

Zpracování dat

XML, JAXB, JAXP, XSD, XPath, schema design, schema update

Verzování

Git, Subversion, Mercurial, TFS

Sestavování/build

Maven, Gradle, Ant, Make, AutoTools, Shell

Nástroje

Jenkins CI, Nexus, Jira, Confluence, Eclipse, IntelliJ Idea

Databáze

MySQL (vysoký výkon, správa, replikace) , Oracle (XE vč. instalace a správy), PostgreSQL, H2, HSQLDB

Testování

jUnit, EasyMock, jMockit

Skriptování

Linux Shell/Bash, Python, Groovy, drobný JavaScript (jQuery, Angular1)

Virtualizace

Docker engine, Compose, Swarm, Kubernetes , VirtualBox, VMWare VSphere, OpenVZ

Cloud

Amazon AWS - EC2, S3

S&P Global / Standard & Poor's - klasifikace úvěrů

Aplikace pro klasifkaci úvěrů.
Vývoj, instalace, aktualizace pro nový OS, RDBMS, knihovny and infrastrukturu.

Barclays Capital - britská banka

Vývoj software pro získávání korelačních dat kreditů pro obchodní aplikace.
Risk, Finance a pokladna.

Commerzbank AG - německá banka

Vývoj software pro reportování regulátorům - CSA, DFA, EMIR, SGX, HKMA, ISA.
Finanční instrumenty - Options, Forwards, Swaps, Swaptions, SBL, REPO...

CA Technologies - sofwarový dům

Vývoj software pro virtuální zabezpečení a správu infrastruktury.
Vývoj software pro produktovou integraci.

Seznam.cz - webový portál

Vývoj software pro korporátní inzerci, platby, CRM.
Vývoj hlavních webových portálů.

Západočeská univerzita v Plzni

Vývoj a údržba autentizačního systému pro univerzitní informační systém.
Software pro automatizovanou instalaci a správu pracovních stanic - vývoj a údržba.
Vývoj webových portálů pro Mezinárodní kancelář.

Inženýrské vzdělání (Ing.)

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Obor Distribuované systémy

Kompletní Životopis v PDF

©2021 Martin Sladek